साथीलाई ट्र्याक गर्न

साथीहरूलाई मूभराइड(यात्री) एपबाट मात्र ट्र्याक गर्न सकिने भएकाले साथीलाई ट्र्याक गर्न मूभराइड एप डाउनलोड गरी, साइन अप र लग इन गरी निम्नलिखित चरणहरू अपनाउनुहोस्:

  1. होम स्क्रिनको शीर्ष बायाँ कुनामा रहेको “मेनु ” आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्।
  2. मेनुबाट “सेफ्टी सेन्टर” मा थिच्नुहोस् ।
  3. “साथीलाई ट्र्याक गर्नुहोस् ” मा थिच्नुहोस्।
  4. तपाईंलाई ट्र्याक गर्न चाहनुभएका साथीका नाममा थिच्नुहोस्। साथीका वास्तविक वर्तनामा स्थानकाए जानकारी तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ ।
  5. तपाईलाई ट्र्याक गर्न चाहने साथीका नाममा थिच्नुहोस्। साथीका वास्तविक वर्तमान स्थानकाए जानकारी तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ।