प्रेस किट

प्रचार प्रयोगको लागि सामग्री

हिज्जे

MoveRide दुई शब्द “Move” र “Ride” को संयोजन हो। यो दुबै शब्दहरूमा ठूला अक्षरहरू प्रयोग गरेर एकल शब्दको रूपमा लेखिएको छ।

MoveRide

सही

Move Ride

गलत

Move ride

गलत

moveride

गलत

लोगो - ग्राहक एप

तल दिएको प्रत्यक्ष लिङ्कहरूबाट हाम्रो लोगो डाउनलोड गर्नुहोस्।

गाढा पृष्ठभूमिका लागि सेतो लोगो

डाउनलोड

पृष्ठभूमिको लागि रंगीन लोगो।

डाउनलोड

पूर्ण रङ आइकन

डाउनलोड

ग्रेस्केल आइकन

डाउनलोड

लोगो - पार्टनर एप

तल दिएको प्रत्यक्ष लिङ्कहरूबाट हाम्रो लोगो डाउनलोड गर्नुहोस्।

गाढा पृष्ठभूमिका लागि सेतो लोगो।

डाउनलोड

हल्का पृष्ठभूमिको लागि रंगीन लोगो।

डाउनलोड

पूर्ण रङ आइकन

डाउनलोड

ग्रेस्केल आइकन

डाउनलोड

ब्रान्ड रङहरू

हाम्रो ब्रान्ड रङ प्रयोग गर्नको लागि तलको HEX कोडहरू प्रतिलिपि गर्नुहोस्।

#00ba51

#143B63