सवारी जानकारी र इतिहास

  1. होम स्क्रिनको शीर्ष बायाँ कुनामा रहेकोमेनु ” आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्।
  2. मेनुबाट “कुल यात्राहरू” मा जानुहोस्।
  3. तपाईं आफ्नो दैनिक, साप्ताहिक र अनुकूलन सवारी इतिहास हेर्न सक्नुहुन्छ।
  4. सवारीको पूर्ण विवरण हेर्न, इच्छित सवारीमा क्लिक गर्नुहोस्।
  5. यदि तपाईं सवारीको सन्दर्भमा मुद्दा रिपोर्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने, “रिपोर्ट मुद्दा” मा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईंलाई मुद्दा रिपोर्ट सेक्सनमा निर्देशित गरिनेछ।