सवारी अनुरोध स्वीकार गर्न

  1. सवारीहरू स्वीकार गर्न सक्षम हुन, तपाईंको स्थिति सक्रिय हुनुपर्छ। अनलाइन जानको लागि, होम स्क्रिनमा “GO” विकल्पमा क्लिक गर्नुहोस्।
  2. तपाईंले प्राप्त गर्नुभएको कुनै पनि सवारी अनुरोध गृह स्क्रिनमा देखिनेछ। पिक-अप र ड्रप-अफ स्थान, पिक-अप समय, कुल भाडा, तपाईंको कमाई र भुक्तानी विधि ट्याबमा देखिने छन्। सवारी स्वीकार गर्न, “स्वीकार गर्नुहोस्” मा क्लिक गर्नुहोस्।
  3. सवारी स्वीकार गरेपछि, तपाईं या त क्लाइन्ट उठाउन वा सवारी रद्द गर्न छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं सवारी जारी राख्न छनौट गर्नुहुन्छ भने, “पिक अप” मा क्लिक गर्नुहोस्।