प्रोमो कोडको प्रयोग

सवारीलाई अझ बडी कुशल बनाउने अभिप्रायसहित प्रोमो कोड र अफरहरू प्रदान गर्नुहोस्। ग्राहककोलाई उपलब्ध गराइएको सवारीमा छुटकाे माज्जा लिन यस्ता प्रोमो कोड र अफरहरूको गराहकको लागि उपलब्ध प्राय: गराउनुहोस्।

  1. प्रोमो कोड र अफरहरू अफरहरू गर्ने ” सुची “ मा थिचेपछि ” सुचनाहरू “ खण्डमा गई हेर्न सकिन्छ।
  2. तपाईले यस्तो कोडहरू तेस्रो-पार्टीहरू मार्फत पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। प्रोमो कोड र अफरकाे संज्ञालाई गर्नुहोस्।
  3. सवारीको लागि भुक्तानी  गर्दा, भुक्तानी विधि प्रविष्ट गरेपछि, तपाईसँग भएको कुड प्रविष्ट गर्न सक्नुहुनेछ।