साथीलाई ट्र्याक गर्न

  1. गृहपृष्ठको बायाँ कुनामा भेकाइ “सूची मा थिच्नुहोस्।
  2. सुचीबाट “सेफ्टी सेन्टर” मा थिच्नुहोस्।
  3. “साथीलाई ट्र्याक गर्नुहोस्” मा थिच्नुहोस्।
  4. तपाईलाई ट्र्याक गर्न अनुमति दिएको साथीहरू नक्सामा देखिन्छन्।
  5. तपाईले ट्र्याक गर्न चाहानुभएको साथीहरू साथीकाे नाममा थिच्नुहोस्।