सवारी जानकारी र इतिहास

  1. होम स्क्रीन काे बायाँ कुनामा भएको “मेनु बटनमा क्लिक गर्नुहोस्।
  2. सुचीबाट “सवारी” मा थिचनुहुन्छ।
  3. तपाईले आफ्नो विगतको सवारी इतिहास साथसाथै तपाईको आगामी सवारी तालिका पनि “विगत / आगामी” मा थिचेर हेर्न सक्नुहुन्छ।
  4. सवारीको पूर्ण विवरणहरू हेन साइ सवारीमा थिचेर देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईले आफ्नो भाडाको साथसाथै चालककाे विवरण हेर्न सक्नुहुन्छ।
  5. तपाईले सवारी बारे केही जानकारी रिपोर्ट गर्न परेमा, “रिपोर्ट “ मा थिचेर देख्नुहोस्। तपाईले कुनै गलतीमा निर्देशित गरिनेछ।
  6. यदि तपाई साइही सावारी मार्ग फेरी लिन चाहनुहुन्छ भने “पुन बुकिंग” मा थिच्नुहोस्। यसरी तपाईलाई उपलब्ध गराइएका गरीपछि, स्थान हुनेछ र तपाईले तपाईको चालकको बुकिंग कहाँ र तपाईले अफ कहिले पुन: बुकिंग गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने कुरामा निर्देशन गरिएको छ।