सवारी अनुरोध गर्न

१.सवारी समाप्त भएपछि, तपाईलाई एक मूल्याङ्कन ट्याब देखाइनेछ।
२.तपाईले आफ्नो पार्टनरलाई ताराहरूको आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुहुनेछ, एउटा सबैभन्दा खराब र पाँच ताराहरू उत्कृष्ट सेवा भएकोमा।
३.यदि तपाई चाहनुहुन्छ भने तपाईं पार्टनरलाई थप टिप्पणीहरू प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि, यो चरण वैकल्पिक छ।
४.”दर” मा क्लिक गर्नुहोस्।