चालकलाई नेभिगेट गर्न

तपाईले आफ्नो चालकलाई GPS सेवाहरू मार्फत अवलोकन गर्न सक्नुहुनेछ। यसले तपाईलाई समयमा र सही मार्गमा पार्टनरले आउनुहुनेछ भन्ने सुनिश्चित गर्दछ।

तपाईले सुरक्षा उद्देश्यका लागि गाडीको वास्तविक समयमा स्थान विवरण हेर्न सक्नुहुनेछ र तपाईको साथीहरूसँग साझा गर्न सक्नुहुनेछ।

चालकको (पार्टनर) वास्तविक समय स्थान एक “गाडी आइकनद्वारा” देखाइएको छ। पार्टनरको थप जानकारी पार्टनर जानकारी ट्याबमा उल्लेख गरिएको छ।