मनपर्ने स्थान थप्ने

मनपर्ने  स्थानहरू तपाई प्राय: भ्रमण गर्ने स्थानहरू हुन्।

१.मनपर्ने स्थान थप्दा तपाईलाई नक्सामा पत्ता लगाउन बिना नै पिक-अप वा ड्रप-अफ स्थान सेट गर्न अनुमति दिनेछ। मनपर्ने स्थान थप्न,
२.मेनुबाट “सेटिंग्स” मा क्लिक गर्नुहोस् र “मनपर्ने” मा जानुहोस्।
३.”स्थान थप्नुहोस्” मा क्लिक गर्नुहोस् र नक्सामा स्थान सेट गर्नुहोस्।
४.मनपर्ने ठाउँको लागि नाम टाइप गर्नुहोस् र “अहिले सेट गर्नुहोस्” मा क्लिक गर्नुहोस्।