सवारी अनुरोध वा रद्द गर्न

यदि तपाईंलाई सवारी अनुरोध गर्न वा रद्द गर्न समस्या भइरहेको छ भने,

आफ्नाे इन्टरनेट जडान जाँच गर्नुहोस् ।

एपलाई   पुन: सुरू गरी सवारी अनुरोध वा रद्द गर्नुहोस |

यदि तपाईं अझै सवारी अनुरोध गर्न वा रद्द गर्न असक्षम हुनुहुन्छ भने, हामीलाई सम्पर्क गर्नुहाेसः

    [bws_google_captcha]