एप डाउनलोड गर्न

मूभराइड एप डाउनलोड गर्न तपाईं ईन्टरनेटमा जडित हुनुपर्दछ। तपाईं एप स्टोर वा प्ले स्टोरबाट एप डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। एप डाउनलोड गर्नका लागि तल उल्लेिखत लिंकमा जानुहाेसः

एप स्टोर: 

प्ले स्टोर:

यदि तपाईं अझै एप डाउनलोड गर्न असक्षम हुनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहाेस: