हरेक वस्तुको रिपोर्ट गर्न

सवारीकाे बेला तपाईंकैे कुनै समान हराएको वा तपाईंले कुनै समान भेट्नु भएसम्म अनाउन्स गरिनेछ भने तलकाे फारम भरी हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्।