ट्र्याकिंग र प्रत्यक्ष स्थान

सेवाग्राहीकाे सुरक्षाकाे निमित्त एप्लिकेशन निमित्त एप्लिकेशन द्वारा तपाईंले आफ्ना डेटामा तपाईंले आफ्ना साथीहरूलाई ट्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंको सेवाग्राही ट्र्याक गर्ने तपाईंको आफ्ना सेवाग्राही स्थान साथै तपाईंको ट्र्याक गरी पाउन सक्नुहुन्छ।