आपतकालीन सन्देश

तपाईंको सुरक्षा हाम्रो लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय  हो | यस एप मार्फत तपाइले आफ्ना सुरक्षित भएर आफ्ना प्रियजनलाई खबर गर्न सक्नुहुन्छ | तपाईंले एपमा आपतकालीन समय सक्नुहुन्छ, सो सम्पर्क गर्न र तपाईंको वास्तविक-समय स्थान जान्न अनुमति पाउन सक्नुहुनेछ।

आपतकालीन  अवस्थामा, तपाईंले एप मार्फत आफनो साथीहरूलाई सन्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले पुलिस (१००) र एम्बुलेंस (१०२) सेवाहरूलाई पनि एपबाट सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंको समयमा तपाईंको आपतकालीन सम्पर्कलाई आवश्यक मेमो रेकर्ड गरी पठाउन सक्नुहुन्छ।