ग्राहक सेवा

कुनै असुविधा भएमा हामीलाई [email protected] वा +९७७ ९८४३ ७५६१५४ मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो ग्राहक सेवाहरु २४x७ नै उपलब्ध हुन्छन्। तपाईंले प्रतिक्रिया फारम भरेर पनि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ।