व्यक्तिगत जानकारी परिमार्जन गर्न

यदि तपाईं आफ्नो व्यक्तिगत जानकारी अपडेट गर्न असक्षम हुनुहुन्छ भने, एपलाई बन्द गरी पुनः खाेल्नुहाेस र  जानकारी पिरमार्जन गर्न प्रयास गर्नुहोस। तपाईंले प्रदान गर्नुभएको जानकारी सही छ भनी  सुनिश्चित गर्नुहोस ।

यदि तपाईं अझै आफ्नो जानकारी अपडेट गर्न असक्षम हुनुहुन्छ भने, हामीलाई सम्पर्क गर्नुहाेस: