सवारीसाधन र कागजातमा परिमार्जन गर्न

  1. होम स्क्रिनको शीर्ष बायाँ कुनामा रहेको “मेनु ” आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्।
  2.  मेनुबाट “सेटिङ्हरू” मा क्लिक गर्नुहोस्।
  3. “वाहन व्यवस्थापन” वा “कागजात व्यवस्थापन” मा क्लिक गर्नुहोस्।
  4. “फोटो अपलोड गर्नुहोस्” र “थप कागजातहरू थप्नुहोस्” मा क्लिक गरेर तपाईंको गाडीको चित्र र आवश्यक कागजातहरू अपलोड गर्नुहोस्।
  5. त्यसपछि, “अपलोड” मा क्लिक गर्नुहोस्।

नोट: तपाईंले अपलोड गर्नुभएको कागजातहरू भर्खरै, वैध र स्पष्ट छन् भनी सुनिश्चित गर्नुहोस्। दिइएको फ्रेम भित्र तस्वीर अपलोड गर्नुहोस्।