खाता निष्क्रिय गर्न

यदि तपाई तपाईको खाता निष्क्रिय गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाई हामीलाई [email protected]  मा तपाईको निष्क्रियता को कारण बताउन वा हामीलाई +९७७ ९८४३ ७५६१५४  मा कल गर्न सक्नुहुन्छ।