ट्र्याकिङ्ग र प्रत्यक्ष स्थान

मूभराइड एपले तपाईंलाई आफ्ना साथीहरूलाई ट्र्याक गर्न र हाम्रा मूल्यवान क्लाइन्टहरू र पार्टनरहरूको सुरक्षा र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न तपाईंको आपतकालीन सम्पर्कहरूलाई ट्र्याक गर्न अनुमति दिन्छ। एकचोटि तपाईंले आपतकालीन सम्पर्क थप्नुभएपछि, उसले तपाईंको वास्तविक-समय स्थान हेर्न सक्षम हुनेछ।