चालकको आवधिक प्रमाणीकरण

मूभराइडले पार्टनरका सबै कागजातहरू आवधिक रूपमा नवीकरण गरिएको सुनिश्चित गर्दछ। पार्टनरको आवधिक अनुहार प्रमाणिकरण सञ्चालन गरिन्छ ताकि कुनै पनि प्रकारको गलत प्रस्तुतिलाई रोक्नको लागि। त्यस्ता आवधिक प्रमाणीकरण र रेकर्डहरूले क्लाइन्टहरूलाई सुरक्षित र भरपर्दो वातावरण प्रदान गर्न मद्दत गर्दछ।