आपत्तिकालीन सम्पर्क

तपाईं सुरक्षित हुनुहुन्छ भने पनि आफ्नो प्रीयजनहरूलाई खबर गर्न, तपाईंले एपमा आफ़्ना लोकेशन सम्पर्क  गर्न सक्नुहुन्छ, सो सम्पर्कहरूले तपाईंलाई ट्र्याक गर्न र तपाईंको वास्तविक-समय स्थान जान्न अनुमति पाउँदछन्।

आपातकालीन अवस्थामा, तपाईंले एप मार्फत आफनो साथीहरूलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले पुलिस (१००)एम्बुलेंस (१०२) सेवाहरूलाई पनि एपबाट सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंको समयमा तपाईंको आपातकालीन सम्पर्कलाई आवाश्यक मेमो रेकर्ड गरी पठाउन सक्नुहुन्छ।