पासवर्ड परिवर्तन गर्न

  1. होम स्क्रिनको शीर्ष बायाँ कुनामा रहेको मेनु एकाे ” सूची “आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्।
  2. मेनुबाट “सेटिङ्हरू” मा क्लिक गर्नुहोस्।
  3.  “प्रोफाइल” मा जानुहोस्।
  4. पासवर्डमा क्लिक गर्नुहोस् र आफ्नो “पुरानो पासवर्ड” प्रविष्ट गर्नुहोस्।
  5. तपाईंले परिवर्तन गर्न चाहनुभएको “नयाँ पासवर्ड” प्रविष्ट गर्नुहोस्। सुनिश्चित गर्नुहोस् कि पासवर्ड 6 वर्ण भन्दा लामो छ।
  6. “ठीक छ” मा क्लिक गर्नुहोस्।